Incorpórase ao Álbum de Galicia a entrada de Armando Cotarelo Valledor

Armando Cotarelo Valledor (A Veiga, Oviedo, 1879 - Madrid, 1950) foi un escritor e estudoso da lírica galega medieval. Destaca por ser un dos membros fundadores do Seminario de Estudos Galegos e das Irmandades da Fala, nas que tivo un papel moi activo. A súa entrada acaba de incorporarse ao Álbum de Galicia, o proxecto biobibliográfico do Consello da Cultura Galega (CCG).