----

Función dos medios de comunicación e a interacción coa comunidade científica durante a pandemia

A comunicación da ciencia en tempos de pandemia
Función dos medios de comunicación e a interacción coa comunidade científica durante a pandemia

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201114