----

Análise do cumprimento da Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias

A Universidade de Vigo presenta o proxecto CELMI (Carta Europea para as Linguas Rexionais ou Minoritarias), unha base de datos que permite consultar o grao de cumprimento dos vinte e cinco estados que ratificaron este convenio internacional. No proxecto, autoría de Fernando Ramallo, intégranse as conclusións do Comité de Expertos en relación aos informes periódicos presentados polos diferentes estados. CELMI permite realizar buscas comparadas entre linguas, países, grupos lingüísticos ou artigos da Carta, e comprobar como evolucionou o cumprimento dos compromisos adquiridos ao longo do tempo. Se o desexas, no sitio web do Consello de Europa podes tamén consultar todos os documentos orixinais (tanto os informes presentados polos estados coma as avaliacións e recomendacións do Comité de Expertos).