----

A organización dos espazos lingüísticos do español e do portugués: unha ollada comparativa

Simposio Estándar, norma e variación: procesos, problemas e perspectivas
A organización dos espazos lingüísticos do español e do portugués: unha ollada comparativa

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201115