----

Luis Taibo

Un compositor galego en México
Luis Taibo

http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=27459