----

Versión en aberto do curso Celga 1 en liña

A Secretaría Xera de Política Lingüística presenta a versión actualizada do curso Celga 1 en liña, que agora inclúe dúas modalidades: unha titorizada para os/as inscritos/as en convocatorias de formación, e outra de acceso libre destinada á autoaprendizaxe. Este curso, que se corresponde co nivel A2 do Marco europeo común de referencia para as linguas, inclúe 12 unidades divididas en catro bloques: comprender; explorar e reflectir; practicar e comunicar; e viaxar. A maiores, as unidades 1 e 2 están adaptadas á Lectura Fácil para facilitarlles a aprendizaxe a aquelas persoas con dificultades lectoras e/ou de comprensión. Para ampliar información, preme aquí.