----

21M Día Mundial da poesía

Diálogo literario entre novas voces poéticas e a de Xela Arias
21M Día Mundial da poesía

http://consellodacultura.gal/especiais/o-equilibrio-dos-extremos/index.php