----

A RAG presenta un estudo sobre os nomes comerciais

O Seminario de Onomástica da Real Academia Galega presenta a publicación Estudos de Onomástica Galega V. Os nomes comerciais, que recolle os traballos presentados na V Xornada de Onomástica, celebrada en Pontevedra no pasado mes de novembro de 2020. O volume recolle nove achegas, de diferentes lingüistas ou representantes do sector comercial, nas que se reflexiona sobre as tendencias de nominación dos establecementos e produtos comerciais e sobre o seu papel no proceso de normalización lingüística.