----

Presentación da Xornada

Pobo xitano: por unha sociedade máis igualitaria II
Presentación da Xornada

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201132