----

Mesa de experiencias e testemuñas e coloquio

Pobo xitano: por unha sociedade máis igualitaria II
Mesa de experiencias e testemuñas e coloquio

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201132