----

O teléfono de Caixa Galicia atende en galego

O servicio automático de Banca Telefónica de Caixa Galicia emprega desde onte o galego nas consultas dos clientes que así o soliciten.

(Máis información)

O 24 de febreiro Caixa Galicia puxo en funcionamento a atención íntegra en galego da Banca Telefónica. Este servicio, que permite acceder ás contas bancarias e á información sobre bolsa, ofrécelle ó cliente a posibilidade de ser atendido en galego ou en castelán. Se o usuario escolle o galego, esta opción xa queda arquivada para as súas sucesivas consultas.

A Banca Telefónica intégrase na Caixa Activa, un servicio de consulta do que pode obter máis información no sitio web de Caixa Galicia.