----

A Galicia navegante no imaxinario literario

Parladoiro//Tui, 2 de xuño ás 20:00 horas
A Galicia navegante no imaxinario literario

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201159