----

Cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal da Administración local

A Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local convoca, segundo a orde publicada no DOG do 4 de xuño de 2003, os cursos básico, medio e superior de linguaxe administrativa galega destinados ó persoal da Administración local.
O prazo de presentación de solicitudes será de corenta días hábiles, contados a partir do seguinte ó da publicación da orde.