Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2021

De acordo co previsto na cláusula 10 da Resolución do 1 de xullo de 2021, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 133, do 14 de xullo de 2021), e unha vez analizada a documentación presentada, publícase a Relación definitiva de solicitudes admitidas no proceso de selección.

O xerente
Marcelino Fernández