----

Xornadas "Arte + Grandes Eventos"


Os días 6 e 7 de outubro terán lugar as xornadas de estudo e debate "Arte + Grandes Eventos" organizadas polo Consello da Cultura Galega, a través da Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas, e o Centro Galego de Arte Contemporánea. Trátase de analizar a presenza das artes visuais nos grandes eventos e a dialéctica plantexada polas políticas culturais. Coordinan: María Luísa Sobrino e Miguel von Hafe Pérez.