CONVOCATORIA

----

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal

A Comisión Executiva do Consello da Cultura Galega, na xuntanza realizada o día 10 de maio de 2022, acordou aprobar a oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal do Consello da Cultura Galega ao abeiro da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, que se detalla a continuación:

– Prazas de persoal laboral que cumpren cos requisitos previstos na Lei 20/2021, do 28 de decembro, para ser incluídas no proceso de estabilización de emprego temporal polo sistema de concurso, segundo figura no anexo.

VER

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2022

Rosario Álvarez Blanco
Presidenta do Consello da Cultura Galega