CONVOCATORIA

----

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez (PR970A).

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022