CONVOCATORIA

----

EXTRACTO da resolución do 10 de xuño de 2022 da convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez (PR970A).

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022