CONVOCATORIA

----

RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)

De acordo co previsto na base décima da Resolución do 9 de maio de 2022, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 98, do 23 de maio de 2022) publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e exluídas no proceso de selección.

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica

O xerente
Marcelino Fernández Santiago


Consulta a Listaxe definitiva de admitidos e excluidos no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega