CONVOCATORIA

----

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2022 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022