CONVOCATORIA

----

RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022