----

Probas para a obtención dos Celga 2, 3 e 4

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia convoca probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 2, 3 e 4. As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada na segunda quincena de novembro e, de ser o caso, na primeira de decembro de 2022, sempre que ningunha circunstancia excepcional o impida. As datas concretas publicaranse no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística. O prazo de presentación de solicitudes é de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da presentación da convocatoria.