----

A comunidade educativa da Universidade de Vigo ten ao seu dispor cursos para mellorar o dominio da lingua galega

A Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo convoca, para o primeiro cuadrimestre do curso 2022-2023, seis cursos de temáticas diversas: iniciación á lingua galega para o alumnado estranxeiro, outro de nivel avanzado para perfeccionar o dominio da lingua, outro para mellorar a calidade lingüística nos TFG ou TFM, un sobre corrección da escrita coas TIC, outro de linguaxe administrativa e xurídica e un sexto que xirará arredor dos erros máis frecuentes na lingua galega.

Estes cursos están abertos tanto ao persoal docente e investigador, como ao persoal de administración e servizos e o estudantado. O prazo de matrícula remata o 23 de setembro. Máis información aquí.