----

Xornada "Realidade e perspectivas de futuro dos medios de comunicación en galego en soporte papel"

O Consello da Cultura Galega organiza a xornada "Realidade e perspectivas de futuro dos medios de comunicación en galego en soporte papel", durante a que se abordarán a súa situación actual, a súa resistencia e a súa adaptación nun contexto fortemente marcado pola dixitalización e pola crise económica. Tamén haberá espazo para presentar diversos modelos xornalísticos e outros tipos de publicacións en papel promovidas polas novas xeracións.

Para esta actividade, que vai ter lugar o 10 de outubro, a inscrición é gratuíta e as prazas limitadas.