----

Vocabulario panlatino do dixital: ataques e devasas

A Delegación xeral para a lingua francesa e as linguas de Francia, en colaboración coa Rede panlatina de terminoloxía (Realiter), presenta o Vocabulario panlatino do dixital: ataques e devasas, unha obra terminográfica na que se ofrecen solucións para 100 conceptos claves relacionados cos erros e problemas detectados no eido da informática, a telefonía e Internet. Xunto co termo e a definición en francés, preséntanse as correspondencias nas seguintes linguas: catalán, español, galego, italiano, portugués, romanés e inglés. De elaborar as correspondencias para o galego ocupáronse Manuel Núñez Singala e Xusto Rodríguez Río, do Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela.