----

Datas de realización das probas de acreditación do Celga

A Secretaría Xeral de Política Lingüística publicou o pasado de mes de setembro de 2022 a convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega (niveis Celga 2, 3 e 4), e no DOG do 25 de outubro publica as datas concretas de realización destas probas, que se realizarán en Santiago de Compostela e Ponferrada.
Son as seguintes:
-Celga 2: 27 de novembro de 2022.
-Celga 3: 26 de novembro de 2022.
-Celga 4: 19 de novembro de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece polas letras letras T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F ou G; e 20 de novembro de 2022 para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece polas letras H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R ou S.