----

O Plan pedagóxico para a galeguización das escolas de Vicente Risco, en edición facsimilar

A Fundación Vicente Risco edita, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, unha edición facsimilar do Plan pedagóxico para a galeguización das escolas, proxecto encargado polas Irmandades da Fala a Vicente Risco para fornecérense de métodos de actualización docente que incorporasen o uso do galego no ensino.

O volume recolle tanto a versión publicada en Nós coma n'A Nosa Terra e unha adaptación a cargo de Isabel Mociño máis un estudo introdutorio a cargo do especialista Xosé Fernández.