----

Resólvese a concesión de axudas aos concellos para fomentar o uso da lingua galega

A Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia fai pública a resolución do concurso de subvencións aos concellos de Galicia para a creación e mantemento de servizos de normalización lingüística ou a realización de actividades que fomenten o uso social da lingua galega.