----

Novos datos sobre usos lingüísticos docentes na USC

O Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela presenta os datos sobre os usos lingüísticos docentes no curso 2022-2023, con información detallada segundo o tipo de titulación (grao ou mestrado), o departamento no que se imparte a docencia ou a categoría do profesorado. En termos xerais, os datos son practicamente coincidentes cos presentados o pasado curso 2021-2022. Actualmente impártese en castelán o 71,6% das horas docentes, en galego o 24,4% e noutros idiomas estranxeiros o 4%.
Na páxina web do SNL da USC podes consultar os datos de anos anteriores, así como os gráficos da evolución dos usos lingüísticos desde o ano 2015.