----

Apróbase o Plan de Política Lingüística da Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo aprobou o pasado 14 de decembro, en comisión de goberno, o seu Plan de Política Lingüística, documento marco que ten como obxectivo propiciar a planificación dos usos lingüísticos da comunidade universitaria. Ofrecémoslle a introdución e o texto íntegro do plan.

Se desexa máis información sobre o seu proceso de elaboración, pode consultar o web que a Universidade de Vigo puxo o pasado mes de xullo á disposición de toda a comunidade para que puidese participar de xeito activo na xestación e elaboración deste documento.