----

Subvencións á produción audiovisual en lingua galega

A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo publica, no DOG do 31 de decembro de 2004, a convocatoria de subvencións a empresas vinculadas co sector audiovisual para fomentar a realización de proxectos en lingua galega.

O prazo de presentación de solicitudes é de corenta días naturais, contados a partir do día seguinte á publicación desta
convocatoria
.