O Álbum de Galicia incorpora a biografía de Daniel García Ramos


Xa podes consultar no Álbum de Galicia a biobibliografía de Daniel García Ramos (A Baña, 1933 - Santiago de Compostela, 1998). Maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, foi pioneiro no uso da lingua galega no ámbito xudicial e non menos combativo na defensa e desenvolvemento das institucións xurídicas galegas. A biografía está asinada por Luciano Varela, grande amigo e compañeiro de proxectos, e complétase con documentos e imaxes que axudan a debuxar a vida e a obra deste Galego Egrexio.