Nova web sobre os materiais galegos do ALPI


O Instituto da Lingua Galega publica a páxina web Os materiais galegos do Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Nela ofrece información sobre o proxecto ALPI, mapas elaborados a partir dos datos galegos, imaxes dos cadernos de campo e fotografías.