Subvencións para a promoción do galego na Administración local


A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia publica as bases das subvencións ás entidades locais para a promoción do galego durante o ano 2023. As axudas están destinadas á creación, mantemento ou reforzamento de servizos de normalización lingüística; así como ao desenvolvemento de programas de dinamización da lingua galega. Poderán optar a estas axudas os concellos ou os agrupamentos de concellos con poboación igual ou superior aos 3.000 habitantes.
O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria.