Suso de Toro cede ao Consello da Cultura Galega parte dos seus fondos sonoros


A través dun convenio asinado o pasado 24 de marzo de 2023, o escritor Suso de Toro deposita no Arquivo Sonoro de Galicia 30 cintas co contido das entrevistas que realizou para documentar o libro Camilo Nogueira e outras voces.

Entre os numerosos protagonistas da historia recente de Galicia que reúne este traballo, podemos atopar as voces de Xosé Luís Méndez Ferrín, Xesús Alonso Montero, Paz López Facal, Ramón Piñeiro ou Xosé González.