Eduardo Pondal, nova entrada no Álbum de Galicia


Manuel Ferreiro Fernández, recoñecido especialista na obra de Eduardo Pondal (1835-1917), asina a biobliografía dun dos grandes poetas do Rexurdimento e autor do Himno Galego.

A través dela, así como da documentación e o material audiovisual que a acompaña, trázase o retrato da persoa, o intelectual e o político que dedicou a súa vida e a súa obra á redención nacional, como antecesor das Irmandades da Fala.