Día histórico para o galego no Congreso dos deputados


Hoxe, 19 de setembro de 2023, quedará sinalado coma un día histórico no proceso de normalización do idioma galego, sobre todo no que respecta ao seu uso no ámbito institucional. Por primeira vez o galego, o catalán e o éuscaro puideron ser empregados con total liberdade, en igualdade co castelán, no Congreso dos deputados. Aconteceu xustamente na sesión de toma en consideración da Proposición de reforma do regulamento do Congreso, que recolle, entre outras cuestións, que “os deputados e as deputadas terán o dereito de usar en todos os ámbitos da actividade parlamentaria, incluídas as intervencións orais e a presentación de escritos, calquera das linguas que teñan carácter oficial nalgunha comunidade autónoma de acordo coa Constitución e o correspondente Estatuto de Autonomía».

A citada Proposición foi tomada en consideración na sesión de hoxe por 176 votos a favor, 169 en contra e 2 abstencións. Así mesmo, acordouse, tamén coa maioría dos votos a favor, que será tramitada en lectura única no pleno do Congreso dos deputados do vindeiro xoves, 21 de setembro.

Para consultar o texto da Proposición, preme aquí.

Para consultar o resultado concreto das votacións (tanto da toma en consideración da proposición, coma do acordo de tramitación directa e en lectura única), preme aquí.

Se o precisas, na páxina web do Congreso dos deputados tes máis información sobre esta iniciativa.