Publicación das listaxes de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria pública de cinco bolsas DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012

Nova convocatoria de bolsas do Consello da Cultura Galega

Resolución das bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Listaxe provisional de bolseiros de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Relación de admitidos e excluídos nas bolsas de colaboración 2011

Convocatoria pública de seis bolsas de colaboración no CCG