Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid

Adxudicación das bolsas aos candidatos titulares seleccionados na convocatoria pública (DOG nº 75 do 19 de abril de 2012)

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración do Consello da Cultura Galega

Listaxe coa puntuación provisional

Relacion definitiva de solicitudes de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Publicación das listaxes de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria pública de cinco bolsas DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012

Nova convocatoria de bolsas do Consello da Cultura Galega

Resolución das bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Listaxe provisional de bolseiros de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Relación de admitidos e excluídos nas bolsas de colaboración 2011

Convocatoria pública de seis bolsas de colaboración no CCG