convocatoria

Rexistros 31 a 60 de 73
06/06/2019

Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de
selección de cinco bolsas de colaboración e proxectos de investigación
do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
24/05/2019

RESOLUCIÓN DO 16 DE MAIO DE 2019 pola que se nomean os membros da comisión de valoracion de 5 bolsas

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
20/05/2019

CORRECIÓN DE ERROS. Resolución do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
10/05/2019

EXTRACTO da Resolución do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
10/05/2019

RESOLUCIÓN do 25 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2019
29/04/2019

EXTRACTO da Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
29/04/2019

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación (código de procedemento PR970B).

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2019
28/09/2018

Resolución pola que se declara deserta a convocatoria de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018
28/08/2018

Relacion provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018
31/07/2018

Adxudicación das catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
16/07/2018

Propostas definitivas da comisión de valoración para a adxudicación de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
16/07/2018

Candidatas seleccionadas pola comisión de valoración para as bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
28/06/2018

Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid. (DOG nº 124, do 29 de xuño de 2018)

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2018
26/06/2018

Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega. (DOG nº 84, do 2 de maio de 2018)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
24/06/2018

Relacion definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se levan a cabo no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
08/06/2018

Relación provisional do 8 de xuño de 2018 de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
25/05/2018

Resolución do 22 de maio de 2018 pola que se nomean os membros da comisión de valoración de catro bolsas de colaboración.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
02/05/2018

Convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018
25/09/2017

Resolución definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017
25/09/2017

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017
13/09/2017

Resolución do 11 de setembro de 2017 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017
31/07/2017

Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017
23/06/2017

Bases e convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017
22/07/2016

Relación de titulares e suplentes das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2016
19/07/2016

Resolución definitiva da convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
08/07/2016

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2016
29/06/2016

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
13/06/2016

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
06/06/2016

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
02/06/2016

Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2016