convocatoria

Rexistros 61 a 73 de 73
26/06/2015

Modificación da listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as do Anexo II

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
26/06/2015

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
23/06/2015

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
22/06/2015

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
08/06/2015

Listado de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
25/05/2015

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
29/04/2015

Convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de
investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
19/03/2015

Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
04/07/2012

Adxudicación das bolsas aos candidatos titulares seleccionados na convocatoria pública (DOG nº 75 do 19 de abril de 2012)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
28/06/2012

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
14/06/2012

Listaxe coa puntuación provisional

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
11/06/2012

Relacion definitiva de solicitudes de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
28/05/2012

Publicación das listaxes de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria pública de cinco bolsas DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
19/04/2012

Nova convocatoria de bolsas do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
27/07/2011

Resolución das bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011
11/07/2011

Listaxe provisional de bolseiros de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011
20/06/2011

Relación de admitidos e excluídos nas bolsas de colaboración 2011

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011
09/05/2011

Convocatoria pública de seis bolsas de colaboración no CCG

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011