convocatoria

Rexistros 61 a 73 de 73
29/06/2016

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
13/06/2016

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
06/06/2016

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
02/06/2016

Listaxe de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2016
20/05/2016

Listado de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
20/04/2016

RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2016
14/04/2016

CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
04/04/2016

RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que
rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
04/04/2016

EXTRACTO da Resolución do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016
31/07/2015

RESOLUCIÓN: Convocatoria pública realizada polo CCG no (DOG n.º 54 do 19 de marzo de 2015) de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
30/07/2015

Resolución en relación coa convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega, e convocadas por o 21 de abril de 2015 (DOG n.º 80, do 29 de abril de 2015)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
14/07/2015

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
10/07/2015

Relación de titulares e suplentes das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
26/06/2015

CORRECCIÓN de erros.- Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
26/06/2015

Modificación da listaxe definitiva de admitidos/as e excluidos/as do Anexo II

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
26/06/2015

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
23/06/2015

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
22/06/2015

Listaxe coas puntuacións provisionais para a adxudicación das bolsas na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
08/06/2015

Listado de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
25/05/2015

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
29/04/2015

Convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de
investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015
19/03/2015

Convocatoria pública de dúas bolsas de estadía do Consello da Cultura Galega na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015
04/07/2012

Adxudicación das bolsas aos candidatos titulares seleccionados na convocatoria pública (DOG nº 75 do 19 de abril de 2012)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
28/06/2012

Relación de titulares e suplentes das bolsas de colaboración do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
14/06/2012

Listaxe coa puntuación provisional

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
11/06/2012

Relacion definitiva de solicitudes de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
28/05/2012

Publicación das listaxes de solicitudes admitidas e excluídas da convocatoria pública de cinco bolsas DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
19/04/2012

Nova convocatoria de bolsas do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012
27/07/2011

Resolución das bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011
11/07/2011

Listaxe provisional de bolseiros de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2011