paxina

Rexistros 1 a 30 de 94
22/12/2022

Que é o Observatorio da Cultura Galega

O Observatorio da Cultura Galega é unha unidade dependente do Consello da cultura que pretende encher o baleiro de información existente sobre a cultura a través dun método rigoroso e estándar de recolleita de información. A producción fundamental do Observatorio é a información estatística, aínda que entre as súas funcións está a redacción de informes de tipo cualitativo e avaliativo. Todos os resultados teñen por fin último contribuír ao desenvolvemento de políticas culturais sobre unha evidencia empírica.
03/10/2022

A society in flux

27/04/2022

proba de vídeo interactivo

02/03/2022

De Bolina

Bolinar:

Navegar aproveitando ao máximo a dirección do vento


Neste espazo ofrecémosche unha selección de páxinas web de referencia. Trátase de recursos e información relacionados coa planificación e normalización das linguas minorizadas. No menú lateral aparecen categorizadas para facilitarche a consulta. Se o prefires, desde o CDSG recomendarémosche cada semana unha nova viaxe.

Se non atopas o que precisas, podes ampliar a túa busca no noso libro completo de marcadores.

28/09/2021

Enquisa a usuarias e usuarios do AEG

25/06/2021

Os países de Lingua Portuguesa

17/06/2021

Enquisa a usuarios e usuarias do ASG

08/02/2021

Fondos editados

No Arquivo Sonoro de Galicia recóllese gran parte da produción musical galega, sexa editada en Galicia ou fóra (p. ex. Edigsa-Xistral en Barcelona ou Hermifono na emigración arxentina). O fondo editado do ASG está composto por máis de 10 000 exemplares en distintos formatos (cilindros de cera, rolos de pianola, cartuchos de casetes, casetes, vinilos, CD, DVD...), entre os que cómpre salientar a colección de discos de lousa, con 700 exemplares de gran valor patrimonial. As gravacións do orfeón El Eco e do coro Aires d’a Terra, de 1904, son as lousas máis antigas que se conservan.
08/02/2021

Fondos inéditos

O Arquivo Sonoro de Galicia conserva a máis importante colección de documentos sonoros inéditos, históricos e actuais, relacionados con Galicia. Este grande apartado aglutina todos os audios que son únicos e exclusivos, están rexistrados directamente da fonte e non dispoñen de duplicados impresos. A diferenza das edicións discográficas, non están suxeitos a ningún tipo de produción previa nin difusión comercial posterior.
08/02/2021

Fondo Dorothé Schubarth e Antón Santamarina

Dentro dos fondos etnomusicolóxicos do Arquivo Sonoro de Galicia, cómpre subliñar a conservación de todas as gravacións que deron lugar ao Cancioneiro Popular Galego, coautoría de Dorothé Schubarth e Antón Santamarina, que é a obra fundamental do folclore musical galego.
08/02/2021

Fondos bibliográficos

O Arquivo Sonoro de Galicia conta cun pequeno fondo bibliográfico recollido a través de adquisicións, doazóns e intercambios entre particulares e institucións. A temática deste fondo está centrada na música e complementa a documentación sonora.
04/02/2021

Obxectivos do Arquivo Sonoro de Galicia

O labor esencial do Arquivo Sonoro de Galicia ten como propósito a recuperación do patrimonio sonoro galego e xorde coa pretensión de se converter no eixe aglutinador en Galicia das distintas iniciativas públicas e privadas que traballan con este mesmo afán: salvagardar o noso patrimonio sonoro cara á construción dunha identidade presente e futura.
04/02/2021

Consultas

04/02/2021

Doazóns

Os fondos do Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura Galega proceden da xenerosidade de particulares, institucións públicas e privadas, discográficas, editoriais e músicos que entenden o noso proxecto como a iniciativa máis salientable para a recuperación, conservación e difusión do patrimonio sonoro galego. Estas achegas procedentes de diferentes eidos permítennos unha constante ampliación e complementariedade dos nosos fondos documentais.
18/12/2020

A gravación do Orfeón El Eco: Alborada gallega de Pascual Veiga, 30-V-1904

A recuperación da gravación que o Orfeón El Eco realizou en 1904 da Alborada gallega de Pascual Veiga era unha tarefa que a historiografía tiña pendente co patrimonio musical galego. Esta lousa xunto coa do coro pontevedrés Aires d’a Terra ⸺xa recuperada e editada ⸺ conforman os primeiros rexistros sonoros que se conservan e que temos documentados. Ademais, neste caso é a primeira vez que se expón publicamente.
10/12/2020

Carta de servizos da Biblioteca e Arquivo do Consello da Cultura Galega

09/12/2020

Luís Seoane, poeta

04/12/2020

Xoves, 7 de xullo de 1927: de Palas de Rei a Rábade pasando por Lugo

04/12/2020

Xoves, 7 de xullo de 1927: De Rábade a Vilalba

04/12/2020

Venres, 8 de xullo de 1927: de Rábade a Vilalba

04/12/2020

Sábado, 9 de xullo de 1927: de Vilalba ás Pontes de García Rodríguez

04/12/2020

Domingo, 10 de xullo de 1927: das Pontes de García Rodríguez a Ortigueira

04/12/2020

Luns, 11 de xullo de 1927: de Ortigueira a Santo André de Teixido

03/12/2020

Mércores, 6 de xullo de 1927: de Monterroso a Palas de Rei

02/12/2020

As decisións dunha ilustración

Neste vídeo, Manuel Gago explica o proceso de documentación e creación desta magnífica ilustración de Alberto Taracido, na que se recrea un momento da Asemblea de Melide.

Podes descargar a ilustración completa aquí.
01/12/2020

Martes, 5 de xullo de 1927: De Viana a Monterroso

01/12/2020

A nobreza galega entre o século XV e o XVI

A relación de vinte nobres que asisten, xunto con catro membros do alto clero, á reunión que ten lugar en Melide o 4 de decembro de 1520, representa unha mostra moi axeitada para nos achegar á nobreza galega nos inicios da Idade Moderna. Unha nobreza que, se ben aínda ten próximo o contexto tardomedieval (a meirande parte deles naceron na segunda metade do século XV), cada vez se sente máis cómoda cos novos tempos modernos conforme avancen as primeiras décadas do XVI.
01/12/2020

As outras demandas dos poderosos: A Casa da Especiaría da Coruña

Os poderosos galegos querían participar no puxante negocio comercial das Indias recén descubertas. Entre as peticións destinadas á Coroa, estaba a creación dunha Casa de Especiaría. Sería das poucas que concedeu Carlos V.
01/12/2020

A Xunta de Melide: o contexto e os feitos

30/11/2020

Luns, 4 de xullo de 1927: De Ourense a San Pedro de Viana