Convenios asinados en 2012

----

Convenios asinados en 2012

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello da Cultura Galega, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación

Data sinatura: 24/01/2012
Importe: sin dotación económica


Convenio cos descendentes de Valentín Paz Andrade para a dixitalización e reprodución dos fondos do arquivo do autor.

Data sinatura: 7/02/2012
Importe: sin dotación económica


Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para a elaboración do dicionario da emigración galega a Cuba.

Data sinatura: 13/02/2012
Importe: 82 600,00 €


Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do estudo “Cartografías de mulleres: Tereixa Navaza”.

Data sinatura: 13/02/2012
Importe: 41 300,00 €

Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do estudo “A lingua e a cultura galega nos medios de comunicación: o Centro Territorial de TVE en Galicia, 1971-1985”.

Data sinatura: 13/02/2012
Importe: 41 300,00 €
Acordo de cesión provisional para a dixitalización de documentación entre Silvia Santiago e o Consello da Cultura Galega.

Data sinatura: 14/02/2012
Importe: sin dotación económica


Protocolo de colaboración entre o Consello da Cultura Galega, AGADIC e a Fundación Illa San Simón para a creación do laboratorio permanente das industrias culturais.

Data sinatura: 28/02/2012
Importe: Sen dotación económica


Acordo de colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria en materia de normalización lingüística.

Data sinatura: 6/03/2012
Importe: Sen dotación económica

Protocolo de colaboración entre o Consello da Cultura Galega e a Universitat de Barcelona a través do centre Dona i Literatura.

Data sinatura: 15/03/2012
Importe: sen dotación económica


Acordo asinado co Consorcio de Santiago para a celebración do concerto do Día das Letras Galegas.

Data sinatura: 23/04/2012
Importe: 7 000,00 €

Acordo de colaboración entre a Secretaría Xeral da Emigración e o Consello da Cultura Galega para a divulgación das exposicións “Luces de alén mar” e “Nos mesmos” en España e América, e arealización dos estudos: “A emigración galega a Europa” e “Novos retos do asociacionismo emigrante”.

Data sinatura: 25/04/2012
Importe total: 35 000,00€
Achega Consello: 5 000,0€
Achega Secretaría Xeral: 30 000,00€

Convenio de colaboración entre a Fundación Curros Enríquez e o Consello da Cultura Galega.

Data sinatura: 24/05/2012
Importe: sen dotación económica

Convenio de cooperación entre o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela, para a realización de prácticas externas dos estudantes das titulacións impartidas na Facultade de Xeografía e Historia.

Data sinatura: 29/05/2012
Importe: sen dotación económica

Acordo de colaboración entre a Secretaría Xeral da Igualdade da Presidencia da Xunta de Galicia e o Consello da Cultura Galega para a realización de accións de sensibilización que visibilicen e fomenten a presencia das mulleres galegas nos ámbitos da creación cultural e artística.

Data sinatura: 03/06/2012
Importe total: 4 500,00 €
Achega Consello: 2 000,00 €
Achega Secretaría Xeral:2 500,00 €

Convenio de colaboración entre “El Liceo de Ourense” e o Consello da Cultura Galega para promover a gravación sonora de actos realizados conjuntamente

Data de sinatura: 25/09/2012
Importe: Sen dotación económica


Adenda ao convenio de colaboración subscrito entre RTVE e o Consello da Cultura Galega con data de 9 de novembro de 2010.

Data de sinatura: 7/11/2012
Importe: Sen dotación económica

Protocolo de colaboración entre o Consello da Cultura Galega e a Facultade de Filosofía, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo para a realización de actividades de intercambio cultural.

Data de sinatura: 23/11/2012
Importe: Sen dotación económica


Convenio de cooperación educativa coa Universidade de Vigo para a realización de prácticas académicas externas.

Data de sinatura: 30/11/2012
Importe: Sen dotación económica

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Recomendamos: