Identidade Gráfica do Consello da Cultura Galega

----

Identidade Gráfica do Consello da Cultura Galega

Nesta páxina pode descargar logotipos e aplicacións gráficas da identidade corporativa do Consello da Cultura Galega.

IDENTIFICADOR
Principal
RGB eps jpg
CMYK eps jpg
PANTONE eps
NEGATIVO eps jpg
B/N eps jpg

Alternativo
RGB eps jpg
CMYK eps jpg
PANTONE eps
NEGATIVO eps jpg
B/N eps jpg

Instrucións para submarcas

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Recomendamos: