Convenios asinados en 2011

----

Convenios asinados en 2011

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello da Cultura Galega, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.


Data sinatura: 10/02/2011

Importe: sin dotación económica

Descrición:

Convenio de colaboración entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello da Cultura Galega, para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación.

Obxecto:

A participación nas actividades da EGAP do persoal dependente do Consello da Cultura Galega, así como a colaboración e o desenvolvemento conxunto de actividades de carácter formativo, divulgador e investigador en materias da competencia das institucións asinantes do mesmo.

Duración: 31/12/2011

Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para a elaboración do estudo “A normalización lingüística nos últimos cincuenta anos.


Data sinatura: 01/03/2011

Importe: 41 300,00 €

Descrición:

Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para a elaboración do estudo “A normalización lingüística nos últimos cincuenta anos”.

Obxecto:

Establecer as condicións de colaboración para realizar un estudo que leve por título “A normalización lingüística nos últimos cincuenta anos.

Duración: 15/12/2011


Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do estudo “Cartografías de mulleres: Olga Gallego Domínguez”.


Data sinatura: 01/03/2011

Importe: 41 300,00 €

Descrición:

Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para o desenvolvemento do estudo “Cartografías de mulleres: Olga Gallego Domínguez”.

Obxecto:

Establecer as condicións de colaboración para realizar un estudo que baixo o título “Cartografías de mulleres: Olga Gallego Domínguez”poña en valor e mostre as contribucións das mulleres e do feminismo á cultura galega e universal.

Duración: 15/12/2011

Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para a recuperación da documentación sobre as escolas dos emigrantes en Galicia.


Data sinatura: 01/03/2011

Importe: 82 600,00 €

Descrición:

Convenio de colaboración entre o o Consello da Cultura Galega e a Universidade de Santiago de Compostela para a recuperación da documentación sobre as escolas dos emigrantes en Galicia.

Obxecto:


Establecer as condicións de colaboración para a realización dun proxecto de investigación consistente na localización e inventariado da documentación sobre as escolas e as iniciativas socio-educativas promovidas polos emigrantes galegos en América.

Duración: 15/12/2011


Convenio de colaboración entre o Consello da Cultura Galega e a USC para a coedición da revista Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. Nova Xeira.


Data sinatura: 20/04/2011

Importe: 4 000, 00 €

Descrición:

Convenio de colaboración entre o Consello da Cultura Galega e a USC para a coedición da revista Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. Nova Xeira.

Obxecto:

Establecer as condicións de colaboración para a edición conxunta da revista Estudos Migratorios. Revista Galega de Análise das Migracións. Nova Xeira.

Duración: 15/12/2011

Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura e Turismo, a Fundación Cidade da Cultura de Galiocia e o Consello da Cultura Galega en proxectos relacionados co patrimonio cultural de Galicia.Data sinatura:8/06/2011

Importe: sin dotación económica

Descrición:

Convenio de colaboración entre a Consellería de Culturae Turismo, a Fundación Cidade da Cultura de Galiocia e o Consello da Cultura Galega en proxectos relacionados co patrimonio cultural de Galicia.

Obxecto:

Lograr a preservación e posta en valor social do patrimonio cultural galego e a súa difusión a través dos medios e organismos que conforman a súa estructura.

Duración: 10 anos


Acordo de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o Consello da Cultura Galega en materia de normalización lingüística.Data sinatura: 28/06/2011

Importe: 35 000,00 €

Descrición:

Acordo de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e o Consello da Cultura Galega en materia de normalización lingüística.

Obxecto:

Establecer as condicións polas que se rexerá a colaboración na realización das actuacións en normalización lingüística.

Duración: 30/11/2011

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Recomendamos: