Obxectivos do CDIF

----

Obxectivos do CDIF

A incorporación, na estrutura do Consello da Cultura Galega, do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) foi aprobada polo Plenario da dita institución na súa sesión ordinaria do 25 de xullo de 2019.

O Centro conta cunha Comisión Técnica Asesora na que participan especialistas en materia de igualdade, feminismos, sexos, xéneros e sexualidades, en diferentes áreas de coñecemento da sociedade e cultura galegas. A Comisión constituíuse formalmente o 1 de outubro de 2019.
O CDIF ten a encomenda de elaborar propostas que, construídas desde parámetros de xustiza social e cultural, acrecenten e dean continuidade e estabilidade á participación do CCG nas correntes que apostan por erradicar as discriminacións inscritas no sistema dos sexos.

Na súa análise, o CDIF presta atención ás lóxicas patriarcais e androcéntricas inseridas na realidade social e cultural. Estas amósanse como estruturas de longo percorrido que con demasiada frecuencia e a través da historia se revelan dificilmente permeables e dispostas a modificar os status e as prácticas discriminatorias tradicionalmente inscritas na sexuación dos corpos, no sistema dos sexos, na política sexual, nos roles de xénero, nos valores, nos modismos da fala, na reprodución de corpos e, por suposto, nos espazos e ámbitos de relacións en xeral.

As actividades do CDIF diríxense especificamente a investigadoras e investigadores, centros de ensino, organismos de igualdade, medios de comunicación, organizacións de mulleres… e, en xeral, a todas as persoas interesadas.

Atendendo ás premisas e competencias do CCG, o CDIF ten os seguintes

Obxectivos:

  1. Incrementar, rexistrar, organizar, clasificar, catalogar e organizar fondos para ofrecer un servicio de materiais bibliográficos, webgráficos, hemerográficos e audiovisuais, dando acceso a unha información actualizada e especializada.


  2. Realizar e promover actividades, recomendacións e informes destinados a afondar e analizar, desde perspectivas de xénero e/ou feministas, o presente, pasado e futuro da realidade social e cultural galega.


  3. Pór á disposición pública información relativa ás mulleres e ao colectivo LGBTIQ+ en diferentes áreas de investigación e acción social: ciencia, filosofía, socioloxía, política, cultura, dereito, historia, educación, familia, teorías feministas, traballo, economía, arte, música, antropoloxía, literatura, lexislación, psicoloxía, saúde...


  4. Pór á disposición de todas as persoas que o requiran información e documentación relativa ao coñecemento: do pasado e presente das mulleres e as súas relacións, do sistema dos sexos, dos feminismos, dos estudos de xénero e as sexualidades.


  5. Prestar asesoramento especializado a quen así o requira.


  6. Establecer relacións de cooperación con entidades e centros afíns.

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Recomendamos: