Histórico

----

Histórico

A creación do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF) do Consello da Cultura Galega (CCG) foi aprobada polo Plenario desta institución na súa sesión ordinaria do 25 de xullo de 2019. Foi nomeada directora do CDIF María Xosé Porteiro, quen, ata ese momento e desde 2016, viña asumindo as tarefas de coordinación da extinta Comisión de Igualdade.

Foi nomeada directora do CDIF María Xosé Porteiro, quen, ata ese momento e desde 2016, viña asumindo as tarefas de coordinación da extinta Comisión de Igualdade

O centro conta cunha Comisión Técnica Asesora formada por persoas que son invitadas a participar por un período de catro anos, que poden renovarse por outros catro. Na chamada, téñense en conta as súas traxectorias, cualificación e experiencias en materia de igualdade, mulleres, sistema dos sexos, feminismos, xéneros e sexualidades.

A reunión constitutiva do CDIF tivo lugar o día 1 de outubro de 2019 e, desde o ano 2020, conforman a súa Comisión Técnica Asesora, amais da directora antes nomeada; Rosa Arcos Caamaño, David Cortizo Conde, Luz Darriba, María Paz Filgueira Paz, Inma López Silva, Luzia Oca González, Dolores Pereira Oliveira e Alba María Rodríguez Díaz.

O CDIF xorde logo dun tempo de reflexión arredor do traballo desenvolvido polas comisións de Xénero e logo de Igualdade desta institución desde o ano 2005. A súa creación ten que ver co carácter de non permanencia das ditas comisións. Neste sentido ten a encomenda de dar continuidade e estabilidade ás liñas de traballo iniciadas por aquelas e elaborar novas propostas. Estas, construídas ao igual que as anteriores desde parámetros de xustiza social e cultural, contribúen á participación do CCG nas correntes que apostan por erradicar as discriminacións inscritas nos sistemas dos sexos, co que iso supón para a mellora da vida en xeral e para algo máis da metade da poboación que supoñen as mulleres en concreto.
Desde aquí, o CCG e a Comisión Técnica Asesora do CDIF queren amosar o seu máis fondo agradecemento a todas as persoas que integraron as citadas Comisións e a continuación recollemos un histórico das persoas que formaron parte delas.

Comisión de Xénero 2005-2007

Coordinador: Andrés Torres Queiruga

Directora: María Xosé Agra Romero

Membresía: Carme Adán Vilamarín, Pilar Cagiao Vila, Encarna Otero Cepeda, Carmen Pérez Pais, Ana Romaní Blanco, María Luísa Sobrino Manzanares, Carme Vidal Lage, Dolores Vilavedra Fernández

Comisión de Igualdade 2006-2019

Coordinadoras: María Xosé Agra Romero (xuño 2007-xuño 2016), María Xosé Porteiro García (outubro 2016-xullo 2019)

Membresía: María Luísa Sobrino Manzanares (xuño 2007-maio 2010 ), Aurora Marco (xuño 2007-xullo 2012), Dolores Vilavedra Fernández (xuño 2007-maio 2014 ), Carme Pérez Pais (xuño 2007-xuño 2015), Pascuala Campos de Michelena (xuño 2007-febreiro 2016), Ana Romaní Blanco (xuño 2007-xullo 2018), Narciso de Gabriel Fernández (xuño 2010-febreiro 2017), María Xosé Agra Romero (xuño 2016-xullo 2018), Carme Vidal (xuño 2007-xullo 2018), Uxía Senlle (febreiro 2013-outubro 2016), Arturo Casas Vales (febreiro 2013-febreiro 2017), Dolores Pereira Oliveira (novembro 2015-xullo 2019), María Nieves Santomé Couto (novembro 2015-xullo 2019), Xosé Manuel Santos Solla (xuño 2017-xullo 2019), Carme Adán Villamarín (outubro 2016-xullo 2018), Carmen Cajide Hervés (outubro 2016-xullo 2019), Luzia Oca González (outubro 2016-xullo 2019), Inma López Silva (setembro 2018-xullo 2019), Alba María Rodríguez Díaz (setembro 2018-xullo 2019), Luz Darriba (setembro 2018-xullo 2019) e Paz Filgueira Paz (febreiro 2019-xullo 2019).

Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Recomendamos: