Fondos orais

----

Fondos orais

Co obxectivo de recuperar a voz dos protagonistas, o Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega asinou un convenio de colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela (USC) para a recuperación da memoria histórica e cultural de Galicia, a través da reprodución dos fondos procedentes do Proxecto HISTORGA.
Este proxecto conserva unha importante colección de fontes orais resultado do esforzo conxunto de profesorado e alumnado da Facultade de Xeografía e Historia da USC coa colaboración de investigadores/as individuais e doutras institucións académicas, e constituíuse nunha plataforma de recompilación de entrevistas sobre os máis diversos temas, así como de conservación e difusión de coleccións xa creadas.O AEG recolle tanto fondos sonoros de emigrantes como investiga ao redor dos persoeiros destacados da colectividade, como nesta antoloxía de textos de Ramón Suárez Picallo, de quen amosamos tamén aquí unha escolma da súa voz publicada na antoloxía sonora Unha vida galega no exilio. Ramón Suárez Picallo


Hoxe en día comprende unha colección de máis de 1.500 entrevistas, entre as que cabe destacar un importante fondo dedicado aos movementos migratorios da Galicia do último século, que recolle as experiencias das nosas e dos nosos emigrantes en América e Europa e as migracións interiores, sen esquecer o novo e cada vez máis importante fluxo de inmigrantes cara a Galicia.

Actualmente, o Arquivo da Emigración Galega realiza tarefas de reprodución, catalogación para posibles buscas avanzadas e conservación das gravacións dixitalizadas, co fin de pór a disposición de científicos/as sociais, investigadores/as e académicos/as este patrimonio documental.

Recomendamos: