PERSOAS

----

Carolina García Borrazás


Técnico documentalista do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega.