José Luis Rodríguez Muñoz

----

José Luis Rodríguez Muñoz

Biografía de José Luis Rodríguez Muñoz


Funcionario de carreira do corpo de axudantes de arquivos, bibliotecas e museos.


Experiencia profesional: 2012-2018, xefe do Servizo de Adquisicións de Bens Culturais (Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español) do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte; 2009-2010: xefe do Servizo de Exportacións e Importacións de Bens Culturais (Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español) do Ministerio de Cultura; 2007-2011: técnico de museos, Subdirección Xeral de Protección do Patrimonio Histórico (Ministerio de Cultura); 2001-2006: restaurador de bens culturais (pintura, escultura, azulexaría, rexaría, xesaría…).


Formación académica: 1994-2001, licenciado en Historia de Arte na Universidad Complutense de Madrid; 1998-2001, diplomado en Conservación e Restauración de Bens Culturais (especialidade de Pintura) na Escola Superior de Restauración e Conservación de Bens Culturais de Madrid; 2008-2019, realiza cursos do Ministerio de Cultura: Protección do Patrimonio Histórico e Patrimonio Mundial (2008), Seguridade de Bens Culturais (2008), Fiscalidade Cultural (2011), Lei de Contratos (2013), Tráfico Ilícito de Bens Culturais (2013-2016), Propiedade Intelectual (2019). No 2018 realiza o Seminario Rodrigo Uría Meruéndano de Dereito da Arte (Museo Nacional del Prado-Fundación Profesor Uría).


Cursos impartidos: Exportacións e Importacións de Bens Culturais. Normativa Española e Europea (2009, 2015, 2018); Garantía do Estado. Funcionamento e normativa (2010, 2015, 2017); Modos de Adquisicións de Bens Culturais. Normativa Española e Procedementos (2011, 2015, 2018); Niveis de Protección de Bens do Patrimonio Histórico Español. Normativa Española e Europea. Procedemento (2013, 2014); Xunta de Cualificación, Valoración e Exportación de Bens do Patrimonio Histórico Español. Funcionamento e Normativa (2015, 2018); Criterios de Valoración de Bens Culturais no Mercado da Arte (2015, 2018); Procedemento de Certificados de Non Confiscación (2015, 2017, 2018).


Representante do Ministerio de Cultura no Plan Nacional de Emerxencias e Xestión de Riscos no Patrimonio Cultural (2017-2018).

José Luis Rodríguez Muñoz nas actividades do CCG